Till vänster om torpet
finns en stig som är blåmarkerad. Den leder uppåt bakom torpet till en
skogstjärn som heter Burtjärn. En sträcka på ca en km. Där är det
väldigt vackert med rikt fågelliv. Det är en bra utflyktsplats. Jag brukar ibland ta med mig ett metspö och stå och fiska på storstenen som man kan ser när man kommer fram. Det är lite myrigt där så gummistövlarna behövs och det går inte så bra att fiska eller bada
från strand. Jag brukar hoppa i från stenen.

Där finns en mycket välbevarad
järnframställningsplats. På ett ca 400 kvadratmeter stort område ligger två
blästerugnar, där malmen smältes, samt två slaggvarp där den oanvändbara
slaggen lades upp. Intill finns också en kolningsgrop.

Informationstavlor som varit uppsatta har nu fallit omkull och all
text är tyvärr bortblekt. Under vattenytan och mossen lär det finnas en begravd flotte som är flera hundra år gammal.