Dörren intill härbren. Här får man huka sig!

Den vackra dörren intill förrådet.