Mycket har gjorts under åren jag haft torpet. Här tas det ursprungliga innertaket fram.